Basic Magazine

Photo: Suzy Holtgrave
Styling: Anita Krizanovic
Hair: Felix Stösser
Make Up: Timo Pfaff